ഹയർ സെക്കന്ററി തുല്യതാ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു


കൊയിലാണ്ടി : കൊയിലാണ്ടി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ ഹയർ സെക്കന്ററി തുല്യതാ‌കോഴ്സിന്റെ 1, 2 വർഷത്തിലെ നിലവിൽ ഓൺലൈനായി പഠനം നടത്തി വരുന്നവർക്കുള്ള സമ്പർക്ക പഠന ക്ലാസുകൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് ജനുവരി 17 ഞായറാഴ്ച 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സെന്റർ കോർഡിനേറ്റർ ദീപ.എം അറിയിക്കുന്നു. 9846491389.